LeCoultre Memovox

Läutdauer: 20 Sekunden // alarm takes 20 sekonds

Jaeger LeCoultre 911, 17 Steine, Datum, (JLC 910 ohne Datum)

Jaeger LeCoultre 911, 17 jewels, date, (JLC 910 without date)